Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Vekt Bilde av fangst(maks 8Mb)
Toggle 01-07-2015 ( 1 )
01-07-2015 Gjedde 9,4
Toggle 01-06-2015 ( 1 )
01-06-2015 Ørret 13,6
Toggle 10-08-2015 ( 1 )
10-08-2015 Gjedde 0,15
Toggle 19-07-2015 ( 1 )
19-07-2015 Ørret 0,45kg Farelva_3_copy.jpg
Toggle 12-07-2015 ( 1 )
12-07-2015 Ørret 0,7kg
Toggle 11-07-2015 ( 1 )
11-07-2015 Gjedde 1kg
Toggle 03-06-2015 ( 1 )
03-06-2015 Gjedde 3,0 2,1