Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Vekt Bilde av fangst(maks 8Mb)
Toggle 30 ( 1 )
01-07-2016 Ørret 30
Toggle 3 ( 1 )
24-07-2016 Ørret 3 20160725_011158.jpg
Toggle 1,7 ( 1 )
22-06-2016 Gjedde 1,7