Fangstregistrering

 

Det er svært viktig at vi har en oppdatert oversikt over hva som fiskes opp til enhver tid. Dette er et krav fra Fylkesmannen og manglende fangstregistrering kan faktisk være god nok grunn til ytterligere restriksjoner eller stenging av vassdraget.

Vi har derfor laget et enkelt fangstregistreringsskjema som vi oppfordrer alle til å bruke så hyppig som mulig.

Fangstregistrering for anadrom fisk (laks og sjøørret)

Fangsregistrering for annen fisk (ikke laks og sjøørret)