Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Antall Vekt
11-07-2008 Gjedde 2 11
11-07-2017 Ørret 11 35
04-09-2017 Annen 1 1.1
14-07-2017 Ingen fangst 0 0
13-07-2017 Ørret 8 4-500g
12-07-2017 Ørret 3 1
04-07-2017 Sjøfisk(spesifiser under annet) 1 ,2
01-07-2016 Gjedde 2 8