Bilder og bildebruk


Skienselva Elveeierlag forbeholder seg retten til å benytte alle bilder som deles på vår nettside eller facebookside. Bildene kan benyttes fritt i alle sammenhenger på nettsidene, annonser, brosjyrer eller andre relevante steder der Elveeierlaget finner det hensiktsmessig. Skienselva Elveeierlag forbeholder seg retten til å bruke bildene uten å kreditere fotografen dersom dette er det beste rent visuelt. Elveeierlaget kan suverent avgjøre dette i hvert enkelt tilfelle. Ved å laste opp bilder enten i forbindelse med blinkskuddkonkurransen eller i forbindelse med fangstregistrering, samtykker brukeren i dette.